Password Manager` LastPass-ի Կիրառման Ուղեցույց
Password Manager` LastPass-ի Կիրառման Ուղեցույց
October 27, 2020

Նախորդ գրառման մեջ անդրադարձել էինք գաղտնաբառերի կարավարիչ (անգլ․ password manager) կոչվող ծրագրերի դասին: Գաղտնաբառերը պահպանելու համար գոյություն ունեն password manager֊ներ։ Ինչո՞ւ վստահել password manager֊ներին:  Նրանք պահպանում են Ձեր գաղտնաբառերը գաղտնագրված տեսքով և հասանելի են միայն master password֊ի միջոցով։ Հիշում եք ընդամենը մեկ գաղտնաբառ՝ անվտանգ դարձնելով մյուսները։

<...